LOGOWANIE HURTOWNIKA ✔ REJESTRACJA HURTOWNIKA ✔

Odstąpienie od umowy

pobierz formularz - tutaj

 

  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu (objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazana przez niego osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu. 
  2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres: info@bimboland.pl. Zwrot pieniędzy zostanie automatycznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przekazany na saldo Klienta po otrzymaniu towaru przez sklep lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.  Środki te będą mogły być wykorzystane przy następnych zakupach. Jeśli Klient życzy sobie wypłacenie tych pieniędzy, zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji mailowo na adres: info@bimboland.pl lub złożyć takie oświadczenie na formularzu. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji.
  3. Klient wyraża zgodę na zaproponowany sposób zwrotu płatności. Powyższy sposób zwrotu płatności, nie wiąże się dla Klienta z zadymi kosztami. 
  4. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien być w stanie niezmiennym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
  5. Zwroty wysyłane na adres inny niż Bimboland, Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa nie będą rozpatrywane. 

 

pixel