LOGOWANIE HURTOWNIKA ✔ REJESTRACJA HURTOWNIKA ✔

Regulamin sprzedaży internetowej bimboland.pl

  1. Postanowienia ogólne
   1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Bimboland, którego właścicielem jest Bimboland Przemysław Kowalski z siedzibą w Dąbrowie przy ul.Bukowskiej 41, 62-070 Numer NIP: 697-205-51-73, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy w Dopiewie, prowadzącą sprzedaż markowej akcesoriów dla dzieci i rodziców oraz odzieży dla mam za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem url:www.bimboland.pl
   2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
   3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.bimboland.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta.
   4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
   5. Klient składając zamówienie przez Internet w sklepie www.bimboland.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.
   6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.bimboland.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
   7. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

  1. Dane Klienta
   1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.
   2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

  1. Polityka ochrony prywatności
   1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).
   2. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1182). Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz dokonywania ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@bimboland.pl.
   3. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

  1. Ceny, opłaty za dostarczenie towaru (koszty dostawy), opłaty za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy, opłaty za dostarczenie towaru w przypadku złożenia reklamacji i inne koszty ponoszone przez Klienta
   1. Wszystkie ceny podane na stronie www.bimboland.pl są podawane z złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
   2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar.
   3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
   4. Koszty dostawy są podawane w złotych polskich (wartość brutto). Klient składając zamówienie informowany jest o aktualnej wysokości kosztów dostawy w zależności od formy dostawy. 
   5. Koszty dostawy podane są w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
   6. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest pokryć koszty dostawy. 
   7. Opłaty za zwrot towaru - w przypadku odstąpienia od umowy - pokrywa Sprzedający do wysokości najniższej opłaty pobieranej za dostarczenie towaru oferowanego przez Sprzedającego.
   8. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
   9. Opłaty za dostarczenie towaru - w przypadku reklamacji - pokrywa Sprzedający do wysokości najniższej opłaty pobraniowej za dostarczenie towaru oferowanego przez Sprzedającego.
   10. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego. 
   11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

  1. Zakupy
   1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.bimboland.pl.
   2. Dodanie produktu do koszyka, naciśnięcie przycisku "Realizuj Zamówienie" (oznacza, iż Klient wie, że zamówienie pociąga za soba obowiązek zapłaty) oraz przycisku "Potwierdź Zakup" oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
   3. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Klienta, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
   4. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:
    1. Płatność przed wysyłką (przedpłata) - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego a przed wysłaniem towaru do Klienta. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, przez system PayU lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia,
    2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru kurierowi.
   5. Sprzedawca informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

 

  1. Dostawa
   1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatów InPost.
   2. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 2 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Do dni roboczych nie są wliczane święta i dni ustawowo wolne od pracy.
   3. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
   4. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki.

 

  1. Wymiana towaru
   pobierz formularz - tutaj
   1. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt tylko jeden raz na inny (ten sam produkt w innym rozmiarze lub inny model). Aby wymienić towar zakupiony w Bimboland.pl należy zgłosić chęć wymiany mailowo na adres sklep@bimboland.pl. Sprzedający zapewnia wymianę na swój koszt, tylko jeden raz, przy pomocy kuriera zwrotnego (dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski). Kurier zostawia nowy produkt i zabiera od Klienta towar przeznaczony na wymianę.
   2. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 30 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego i wypełnienia formularza wymiany/zwrotu towaru.
   3. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Sprzedający (dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski).
   4. Do paczki ze zwracanym towarem prosimy dołączyć dowód zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niewymieniane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
   5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu, bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
   6. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie, w stanie nie noszącym śladów użytkowania.
   7. Wszelkie towary dodawane jako prezent do zamówień, nie podlegają wymianie.
   8. Zwroty wysłane na inny adres niż Bimboland, Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa nie będą rozpatrywane.

 

  1. Odstąpienie od umowy/zwrot
   pobierz formularz - tutaj
   1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu (objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazana przez niego osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu. 
   2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres: sklep@bimboland.pl. Zwrot pieniędzy zostanie automatycznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przekazany na saldo Klienta po otrzymaniu towaru przez sklep lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.  Środki te będą mogły być wykorzystane przy następnych zakupach. Jeśli Klient życzy sobie wypłacenie tych pieniędzy, zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji mailowo na adres: sklep@bimboland.pl lub złożyć takie oświadczenie na formularzu. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji.
   3. Klient wyraża zgodę na zaproponowany sposób zwrotu płatności. Powyższy sposób zwrotu płatności, nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami. 
   4. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien być w stanie niezmiennym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
   5. Zwroty wysyłane na adres inny niż Bimboland, Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa nie będą rozpatrywane. 

 

  1. Reklamacje
   pobierz formularz - tutaj
   1. Klient ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań (niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta - wymienić produkt na wolny od wad lub wady usunąć), Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (zwrot pieniędzy).
   2. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
   3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.
   4. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji.
   5. Klient składa reklamację mailem na adres sklep@bimboland.pl, podając: 
    1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
    2. rodzaj i datę wystąpienia wady/niezgodności,
    3. żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową, 
    4. dane kontaktowe składającego reklamację, 
   6. Reklamacje wysyłane na inny adres niż Bimboland, Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa nie będą rozpatrywane. 

 

  1. Prawo autorskie
   1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.bimboland.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.
   2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający. tj. Przemysław Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bimboland, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

 

  1. Postanowienia końcowe
   1. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
   2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną wobec tych Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem planowanych zamian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
   3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca – konsument.
   4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

pixel